Kun. Antanas Saulaitis SJ

Antanas Saulaitis, jėzuitas kunigas. Bendravo su Amazonijoje gyvenančiais lietuviais bei brazilais misionieriais, parengė dvi knygas ir su talka rengia „Misijų stotelės“ parodėles.

Talkina Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje, kviečia jaunimą ir kitus savanoriauti kitose kultūrose, labiau patirti visuotinės Bažnyčios malonę.