Portretas gamtos fone.

Kun. Gabrielius Satkauskas

Vilniaus krašto ateitininkų dvasios vadas. Vilniaus šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaras. Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos kapelionas.