Portretas gamtos fone.

Kun. Gabrielius Satkauskas

Vilniaus krašto ateitininkų dvasios vadas. Vilniaus šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaras. Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos kapelionas.

Katalikiškosios inteligentijos saulėtekis

Katalikiškoji inteligentija, apskritai inteligentija – kur ji yra šiandien? Ką ji veikia ir kam tarnauja? Gal pinigams, šlovei, pseudovertybėms? O gal mūsų inteligentai pabirę po vieną jaučiasi vieniši ir nepajėgūs nuveikti ką nors reikšmingo dėl Tėvynės, todėl jų ir nepastebime? 

Sąžiningumo kultūra

Tiesos ir prasmės neigimas savaime eliminuoja bet kokią moralę. Visa etika tuomet grindžiama pragmatiniu utilitarizmo principu ir esant tokiai situacijai neįmanoma apeliuoti į jokią sąžinę, kuri, vadovaudamasi tiesa, padeda nuspręsti kas yra teisinga.