Jaunas kunigas, su sutana, rudi plaukai, šypsosi

Kun. Gabrielius Satkauskas

Mano širdis linksta prie Augustino, protas prie Tomo, rankos ir kojos mokosi iš Jono Bosko. Siela veržiasi prie Kristaus. Tabernakulyje esančio. Bet dažnai sutinkamo Grožyje ir Tiesoje. Domiuosi filosofija, dvasingumo teologija, socialiniu Bažnyčios mokymu, mokslo ir tikėjimo tema, patristika.

Katalikiškosios inteligentijos saulėtekis

Katalikiškoji inteligentija, apskritai inteligentija – kur ji yra šiandien? Ką ji veikia ir kam tarnauja? Gal pinigams, šlovei, pseudovertybėms? O gal mūsų inteligentai pabirę po vieną jaučiasi vieniši ir nepajėgūs nuveikti ką nors reikšmingo dėl Tėvynės, todėl jų ir nepastebime? 

Sąžiningumo kultūra

Tiesos ir prasmės neigimas savaime eliminuoja bet kokią moralę. Visa etika tuomet grindžiama pragmatiniu utilitarizmo principu ir esant tokiai situacijai neįmanoma apeliuoti į jokią sąžinę, kuri, vadovaudamasi tiesa, padeda nuspręsti kas yra teisinga.