Kun. Jacek Paszenda SDB

Salezietis misionierius, Lenkijos ir Lietuvos pilietis, buvęs Lazdynų šv. Jono Bosko parapijos klebonas ir bažnyčios statytojas bei Kauno Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės parapijos klebonas. Šiuo metu – Aržantėjaus Šv. Jono Marijos Vianėjaus parapijos (Paryžiaus priemiestis) vikaras, taip pat vykdantis lietuvių sielovadą Prancūzijoje.