Kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP

Kunigas Jokūbas Marija Goštautas OP – vienuolis dominikonas, kunigas, pamokslininkas, straipsnių autorius, Rytų Krikščioniškųjų Bažnyčių teologijos ir dvasingumo specialistas. Brolio Jokūbo Marijos domėjimosi ir studijų sritys yra kūrinijos teologija, krikščioniškoji antropologija, krikščioniškasis dvasingumas.