Kun. Kazimieras Milaševičius, OSB

Benediktinų ordino vienuolis, kunigas, Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras.