Kun. Michel de Meulenaer

Michelis de Meulenaer yra Tiberiados bendruomenės vienuolis nuo 1998 m. Teologijos išsilavinimą gavęs Paryžiaus Jėzuitų teologijos fakultete „Centre Sèvres“, 2003–2016 m. gyvenęs Lietuvoje, dirbo jaunimo evangelizacijoje. 2010–2015 m. bendradarbiavo kuriant „Magnificat“ leidinį Lietuvoje ir buvo atsakingas už kasdienų meditacijų parinkimą. 2014 m. vienuoliui suteikti kunigystės šventimai, šiuo metu dirba Tiberiados bendruomenės generalinio vyresniojo patarėju. Apie Tiberiados bendruomenę rasite informacijos čia: http://www.tiberiade.lt/