Kun. Mindaugas Ragaišis

Kun. dr. Mindaugas Ragaišis – Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius, Bažnytinio teismo auditorius, notaras.