Kun. Rastislav Dluhý, CSsR

Kun. Rastislavas Dluhý, CSsR – slovakų misionierius redemptoristas, 2000 m. įšventintas kunigu.

Nuo 2018 m. rugsėjo gyvena ir dirba Kaune su vienuoliu redemptoristu  Peteriu Hertelu.