Kun. Robertas Urbonavičius

Kunigas Robertas Urbonavičius šiuo metu tarnauja Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje. Domėjimosi sritys: liturgija, liturgijos istorija, mariologija, šventųjų kultas, nekanoninė raštija, biblinės meditacijos.