Kun. Robertas Urbonavičius

Kunigas Robertas Urbonavičius šiuo metu tarnauja Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje. Domėjimosi sritys: liturgija, liturgijos istorija, mariologija, šventųjų kultas, nekanoninė raštija, biblinės meditacijos.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.