Kun. Valdemar Širvinski

Esu Vilniaus arkivyskupijos kunigas. Po seminarijos baigimo antrus metus tarnauju Lietuvos kunigų seminarijų propedeutiniame kurse Telšiuose. Mėgstu vaikščioti, keliauti ir grožėtis Dievo nuostabiai sukurtuoju pasauliu, skaityti dvasines knygas bei muzikuoti. Kunigiško pašaukimo ištakos neatsiejamos nuo Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės. Kasdienis gyvenimo moto: „Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina“ (Fil 4, 13).