Kun. Vytautas Brilius

Kun. Vytautas Brilius – bažnytinės teisės daktaras, Vilniaus arkivyskupijos tribunolo teisėjas, šv. Teresės bažnyčios rezidentas, kartais talkinantis įvairiose sielovados srityse.