Laima Vincė

Laima Vincė

3 min

Atėjo laikas…

Ištrauka iš straipsnio „Mano Brangus Juozuk... Nijolės Bražėnaitės ir Juozo Lukšo-Daumanto susirašinėjimas, 1948–1950“.