Laimantas Jonušys

Statistika, kurios nežinojote

Eurostato duomenimis, 2013 m. 31 proc. Lietuvos gyventojų gyveno ties skurdo riba. Žinoma, skurdas yra sąlyginis dalykas, pavyzdžiui, Eurostatas šiai kategorijai priskiria žmones, kurių pajamos nesiekia 60 proc. šalies vidurkio.

Pranašystės ir naivus pesimizmas

Sakoma, kad žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Dar labiau Dievas juokiasi, kai žmogus pranašauja negavęs iš jo, t.y. Dievo, pranašavimo dovanos. Baigiantis metams, pasipila pranašystės, kokie bus ateinantys metai.