Laurynas Peluritis

Politinės Lietuvos beieškant

Tai potencialiai daugelį mokslo žmonių papiktinsianti knyga. Akademiniam veikalui tai beveik savaime komplimentas. Skaitytojai bus papiktinti ne tik (ir ne tiek) tuo, kas joje rašoma, tačiau gerokai labiau tuo, kaip parašyta. 

Naujasis Židinys-Aidai: Kariuomenė ir laisvė

Kovo 11-ąją švenčiant mūsų valstybės atkūrimo dvidešimt penkerių metų jubiliejų nemažai džiaugtasi laisve, būgštauta dėl jos trapumo ir kalbėta daug visokių kilnių dalykų. Tačiau ar rimtai susimąstėme, kas vis dėlto yra laisvė ir šios mus džiuginančios gėrybės?