Linas Braukyla

Linas Braukyla yra seminaristas, truputį choristas, ateitininkas ir vis labiau dėdė.