Linda Emanuela Ceple, SJE

Eucharistinio Jėzaus Seserų kongregacijos vienuolė.