Linda Emanuela Ceple SJE

Eucharistinio Jėzaus Seserų kongregacijos vienuolė.