Liudvikas Jakimavičius

Liudvikas Jakimavičius. Ne jūsų reikalas

Didžiai protingas vyras profesorius Aloyzas Sakalas prieš savaitę rašė: „Nenorėkime, kad veikiantieji pagal mūsų įstatymus (ir kartais klystantieji) teismai būtų pakeisti klaidų nedarančiais Linčo teismais, kuriuose „prisiekusiaisiais“ taps įniršusi minia.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.