Mantas Jakštas

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos studentas.