Maria Voce

Maria Voce

4 min

Išrasti taiką

Iš kurio taško žvelgtume, turėtume kalbėti ne apie religinius karus, o daug konkrečiau, realistiškiau ir proziškiau apie karo religiją.

Maria Voce

4 min

Apie naują šventumo kelią ir susitikimo kultūrą

Šiandienos žmogus išties kartais atrodo, jog nebesugeba atrasti Dievą vienas, galbūt todėl, kad Jis nori būti sutiktas ne pavienio žmogaus, bet tautos, susietos į visumą. Būtent šitokį šventumą šiuolaikinam žmogui pristato Vatikano II. 

Maria Voce

2 min

Bažnyčia ir moteris

Manau, kad dar teks palaukti moterų grupės, patariančios Bažnyčios magisteriumui. Bet kuriuo atveju man priimtiniau matyti moterį kartu su vyrais, o ne atsiskyrusią, siekiant pabrėžti savo skirtingumą. Kiekvienas turime savo specifiką, ir būtent ta specifika reikalinga Bažnyčiai.