Marija Keršanskienė

Marija Keršanskienė yra žurnalistė, tinklalaidės „Kalba mamos“ kūrėja. Stebėdama pasaulį ji siekia atrasti mažiau aptariamas, kartais nepatogias, bet svarbias temas. Šiuo metu didžiausią dėmesį skiria šeimos ir visuomenės santykiui gvildenti.