Marija Keršanskienė

Marija Keršanskienė yra žurnalistė, tinklalaidės „Kalba mamos“ kūrėja. Stebėdama pasaulį ji siekia atrasti mažiau aptariamas, kartais nepatogias, bet svarbias temas. Šiuo metu didžiausią dėmesį skiria šeimos ir visuomenės santykiui gvildenti.

Pasiryžę tarnauti Lietuvai

Keturi šaunūs jauni vyrai sutiko atsakyti į keletą klausimų apie karinę tarnybą, studijas bei iššūkius Lietuvos karo akademijoje ir apie kiekvieno piliečio konstitucinę pareigą ginti savo tėvynę.