Mariusz Antonowicz

Quo Vadis Wileńszczyzna?

Iš tiesų dabartinį Vilniaus krašto problemiškumą lemia penki veiksniai: skurdi ir nyki kultūrinė aplinka, istorijos politikos stoka, prastėjanti Lietuvos lenkų demografinė situacija, bloga ekonominė regiono padėtis ir Lietuvos politikų požiūris į Vilniaus kraštą. 

Valstybės veikimas per žodį

Šiuolaikinėje epochoje žodis valstybininkas asocijuojasi su įtakingais valstybės tarnautojais ar patarėjais, kartais ir aukščiausio rango politikais, kurie savo politinėje veikloje užtikrina valstybės interesus.