Martynas Vingrys

Pasaulio vaikai

Vieni keliauja tam, kad pailsėtų svečioje šalyje prie jūros, kitiems kelionėje svarbiausia paganyti akis į žymius istorinius paminklus, prabangius muziejus ar dar šį tą.

Likių keliu

Tris mėnesius keliaudami pakeleivingomis mašinomis Ieva ir Martynas išmaišė Ukrainą, Rumuniją, Moldaviją, Bulgariją, Turkiją.