Pasquale Foresi

Ką reiškia melstis?

Melstis iš esmės nereiškia skirti tam tikrą dienos laiką meditacijai ar skaityti kokią nors Šventojo Rašto ištrauką. Lygiai kaip kalbėti rožinį ar ryto ir vakaro maldas. Žmogus gali ištisą dieną visa tai daryti ir nebūti meldęsis nė minutės.