Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

Peter Kreeft

Peter Kreeft

4 min

Peter Kreeft. Laikas

Amžinybė nėra ateityje, bet dabartyje. Ateitis nėra reali, ji dar nėra reali. Vienas iš absurdiškiausių ir labiausiai pavykusių velnio melų yra mintis, kad turime pašvęsti visą savo gyvenimą siekdami įsigyti tai, ko dar neturime, o ne džiaugtis tuo, ką jau turime.

Peter Kreeft

4 min

Krikščionybė ir naujoji pagonybė

Naujoji pagonybė reiškia virtualų žmogaus sudievinimą, žmogaus kaip naujojo Dievo religiją. Vienas iš pagrindinių jos šūkių, kurį dažnai kartoja ir krikščionys, yra „nelygstama žmogaus asmens vertė“.

Peter Kreeft

20 min

Peter Kreeft. Tarp dangaus ir pragaro (II)

1963 metų lapkričio 22 dieną per keletą valandų mirė trys didžiai garbūs žmonės: C. S. Lewis, John F. Kennedy ir Aldous Huxley. Visi trys — kiekvienas savaip — tikėjo, kad mirtis nėra žmogaus gyvenimo pabaiga. Tarkime, kad jie buvo teisūs ir kad po mirties jie susitiko. Kaip klostytųsi jų pokalbis?

Peter Kreeft

17 min

Peter Kreeft. Tarp dangaus ir pragaro (I)

1963 metų lapkričio 22 dieną per keletą valandų mirė trys didžiai garbūs žmonės: C. S. Lewis, Johnas F. Kennedy ir Aldous Huxley. Visi trys — kiekvienas savaip — tikėjo, kad mirtis nėra žmogaus gyvenimo pabaiga. Tarkime, kad jie buvo teisūs ir kad po mirties jie susitiko. Kaip klostytųsi jų pokalbis?

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite