Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

Peter Rollins

Tėvo nuodėmės

Kovos su Dievu idėja, būdama gilaus ir tvirto tikėjimo Dievu išraiškos dalimi, pasirodo esanti unikalus judėjo-krikščioniškos tradicijos aspektas ir nė iš tolo nėra tai, ką reikėtų smerkti ar slopinti.

Besąlygiškas svetingumas

Tai, kad miestas kažkada buvo didingas, priminė tik jo centre stovinti nuostabi katedra. Ją prižiūrėjo geraširdis senas kunigas, kuris leido dienas melsdamasis ir rūpindamasis vargšais. 

Pasaulis, kuriame nėra vietos krikščionims

Pasaulyje, kuriame sekimas paskui Kristų paskelbtas nusikalstama veikla, buvote apkaltintas, jog esate tikintis žmogus. Jus suėmė ir nuvedė į teismą. Ten sužinojote, kad jau kurį laiką buvote slapta stebimas, ir jūsų byla jau gerokai išsipūtusi nuo surinktų duomenų

Aklumas

Netoli Jericho didis rašto aiškintojas vieną dieną tyliai mąstė atsisėdęs pakelėje. Jam bekontempliuojant gyvenimą ir tikėjimą, keliu pro šalį patraukė didžiulė triukšminga minia.

Nematoma pranašė

Teigiama, kad Dievui į žemę pasiuntus vieną didžiausių pranašių, velnias taip nusigando, kad žmonės įsidėmės jos skelbiamą žinią, jog sumąstė planą, kaip padaryti, kad žinia nebūtų išgirsta.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite