Renata Žiūkaitė

Vilniaus universiteto Religijos studijų magistrė, tikybos mokytoja.