Richard Rohr

Richard Rohr

2 min

Richard Rohr. Geri indai yra būtini

Mokymas, kurį Jums šiandien pateiksiu, priklauso prie pačių vertingiausių, kokie tik gali būti. Antra vertus, jis gvildena temas, kurias mums, modernėms ar postmodernėms žmonėms, deja, yra sunku perteikti.

Richard Rohr

2 min

Richard Rohr. Paribyje

Dideli dalykai nevyksta be paruošimo. Mums turi jų labai trūkti, jų reikia laukti, ilgėtis ir sukurti jiems vidinę erdvę. Taigi Šabo ramybė yra viskas, ir vis dėlto – niekas.

Richard Rohr

5 min

Richard Rohr. Akimirkos malonė

Pamėginkite kuo aiškiau įsivaizduoti, kad visa yra, ir būtent dabar. „Teisingai“ gyventi reiškia ne ką kita, kaip būti dabar, nes šį momentą nenuginčijamai yra Dievas.