Rimantas Gučas

Greetings from Vilnius

Beveik viso krikščioniškojo pasaulio miestuose, išskyrus nebent nuo politkorektiškumo paklaikusius, žiba kalėdinės eglės, ir iki Trijų Karalių turėtų žibėti. Jei ne eglės, tai bent jas kiek primenančios kūginės formos metalo ar plastiko konstrukcijos.

Kultūros optimizavimas

Vilniuje gražiose ir brangiose vietose, ankstesniais laikais buvo už simbolinę kainą išnuomotos patalpos įvairioms kultūrinės ir visuomeninės pakraipos įstaigoms. Dabar Savivaldybė sumanė savo turtą „optimizuoti“, t. y. patalpas per aukcioną parduoti.

Corruptissima res publica plurimae leges

Atsakomybė už nekilnojamąjį paveldą tenka Kultūros ministerijos padaliniui – Kultūros paveldo departamentui, kuris atestuoja nekilnojamojo paveldo specialistus, sudaro įvairias tarybas ir komisijas, atsako už darbų kokybę.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.