Robert Wojczan

Gimiau ir užaugau Vilniaus rajone. Pašaukimą kunigystei atpažinau palaipsniui. Per šią dovaną Viešpats apreiškė man savąjį Gailestingumą. Šiuo metu ruošiuosi kunigystei Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Džiaugiuosi, kad galiu pasitarnauti Bažnyčioje ir taip pat siekti šventumo, į kuri esame pašaukti.