Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

Roger Scruton

Teisių religija

Europos civilizacija yra paženklinta dviejų Kristaus įsakymų – mylėti Dievą visa savo širdimi ir savo artimą kaip save patį. Europiečiai...

Tai, kas ne­par­duo­da­ma

Dva­si­nes gė­ry­bes su­ter­šia ar­ba su­nai­ki­na ban­dy­mas jo­mis pre­kiau­ti. Jei jos ir tu­ri kai­ną, ji ma­tuo­ja­ma au­ka ir sa­vęs at­si­ža­dė­ji­mu. Taip yra su mei­le, lai­me ir šven­tais da­ly­kais.

Freudas – fantastas

Sigmundas Freudas gimė 1856 m. gegužės 6 d., tais pačiais metais, kai Richardas Wagneris baigė kurti operą "Valkirija" - kūrinį, dramatiškai išreiškiantį visas temas, kerėjusias Freudą = nuo sapnų iki kraujomaišos.

Roger Scruton

11 min

Didelė grožio ignoravimo kaina

Žmonėms reikia grožio. Daugelyje modernaus gyvenimo sričių – populiariojoje muzikoje, televizijoje, kine, kalboje ir literatūroje – grožis keičiamas triukšmingomis, tačiau žmogaus dėmesį pasigrobiančiomis klišėmis.

Religijos sugrįžimas

Žmo­nės nu­si­grę­žė nuo or­ga­ni­zuo­tos re­li­gi­jos ly­giai taip pat, kaip nu­si­grę­žė nuo vi­sų ki­tų or­ga­ni­zuo­tų da­ly­kų.

Kičo galia

Modernusis menas troško sunaikinti kičą, bet štai ir vėl esame jo liūne, antrojoje trilogijos dalyje sako Rogeris Scrutonas.

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu