Saulius Andriuška

Saulius Andriuška

Trijų dukrų tėtis, senelis, Marijonų gimnazijos direktorius, o neseniai tapo ir diakonu.  Užaugo 14 vaikų šeimoje,  todėl mano, kad vien tvirtai stovėdami vieni šalia kitų, galime būti šviesiu pokyčiu. Artimo meilė yra kelias, vedantis į susitikimą su tikruoju džiaugsmo šaltiniu – Dievu.