Rima Malickaitė CC

Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos vienuolė.