Rima Malickaitė, CC

Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos vienuolė.