Tatjana Aleknienė

Antikos filosofinių tekstų, visų pirma Platono dialogų ir platonizmo tradicijos tyrėja.

VDU Filosofijos katedros profesorė, LKTI skyriaus Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimai darbuotoja.