Tatjana Aleknienė

Antikos filosofinių tekstų, visų pirma Platono dialogų ir platonizmo tradicijos tyrėja.

VDU Filosofijos katedros profesorė, LKTI skyriaus Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimai darbuotoja.

Kurkime kokybišką žiniasklaidą kartu!

Skirkite 1,2 proc. GPM nepriklausomai,
atvirai ir dialogo kultūrą kuriančiai žiniasklaidai.

Taip, paremsiu