Tomas Daugirdas

Kultūra spąstuose

Diskusija dėl „LRT Kultūros“ kanalo pavadinimo keitimo atskleidė, kad nelabai turime bendrą supratimą apie tai, kas yra kultūra. Esame pasimetę įtampose tarp masinės ir elitinės kultūros, tarp kultūros kaip ideologijos ir kultūros kaip asmens tobulėjimo.

Europa ant slenksčio

Lietuva kaip ir prieš šimtą metų atsiduria kryžkelėje tarp Rusijos, Lenkijos ir Vokietijos. Lietuvos politinėje darbotvarkėje klausimus apie suverenumo formas ir stiprinimą, gerovės kūrimą pakeičia klausimas apie valstybės išlikimą.

Lietuvos gynyba

Geriausia Lietuvos gynyba būtų, jei piliečiai neatiduotų savo valios taisyklių anonimiškumui, o laisvių – į kalėjimą panašiai sistemai. 

Vytis Lukiškėse

Vyčio kaip karžygio ant žirgo suplakimas su Lukiškių aikštės idėja kuria didelį prasminį ir simbolinį disonansą, rašo Tomas Daugirdas. 

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.