Tomas Taškauskas

Tomas Taškauskas – poetas, vertėjas, publicistas. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos, Ateitininkų federacijos ir Lietuvos Nacionalinės Europos Skautų Asociacijos narys. Rašo literatūros, kultūros, visuomenės ir religijos temomis. Asmeninis tinklalapis: taskauskas.lt

Popiežiaus Pranciškaus savaitė #1

Peržvelgus praėjusios savaitės žinutes iš Vatikano, sudėtinga išsirinkti vieną svarbiausią. O geriau pagalvojus, gal ir neverta atrinkinėti vienos. Tokia įvairi popiežiaus darbotvarkė atspindi kelis svarbius Katalikų Bažnyčios aspektus.

Abejingumas altorių šešėly

Kristaus Karaliaus liturgine iškilme užbaigti jubiliejiniai Gailestingumo metai, kurių proga Bažnyčia kvietė visus tikinčiuosius labiau atsiverti dieviškajam gailestingumui ir aktyviau praktikuoti gailestingumo darbus savo kasdienybėje.