Tomas Taškauskas

Tomas Taškauskas – poetas, vertėjas, publicistas. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos, Ateitininkų federacijos ir Lietuvos Nacionalinės Europos Skautų Asociacijos narys. Rašo literatūros, kultūros, visuomenės ir religijos temomis. Asmeninis tinklalapis: taskauskas.lt

Popiežiaus Pranciškaus savaitė #1

Peržvelgus praėjusios savaitės žinutes iš Vatikano, sudėtinga išsirinkti vieną svarbiausią. O geriau pagalvojus, gal ir neverta atrinkinėti vienos. Tokia įvairi popiežiaus darbotvarkė atspindi kelis svarbius Katalikų Bažnyčios aspektus.