Tomas Taškauskas

Tomas Taškauskas – poetas, vertėjas, publicistas. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos, Ateitininkų federacijos ir Lietuvos Nacionalinės Europos Skautų Asociacijos narys. Rašo literatūros, kultūros, visuomenės ir religijos temomis. Asmeninis tinklalapis: taskauskas.lt