Tomas Taškauskas

Tomas Taškauskas – poetas, vertėjas, publicistas. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos, Ateitininkų federacijos ir Lietuvos Nacionalinės Europos Skautų Asociacijos narys. Rašo literatūros, kultūros, visuomenės ir religijos temomis. Asmeninis tinklalapis: taskauskas.lt

Abejingumas altorių šešėly

Kristaus Karaliaus liturgine iškilme užbaigti jubiliejiniai Gailestingumo metai, kurių proga Bažnyčia kvietė visus tikinčiuosius labiau atsiverti dieviškajam gailestingumui ir aktyviau praktikuoti gailestingumo darbus savo kasdienybėje.