Tomas Viluckas

Tomas Viluckas. Įsikūnijimas

Adventas yra puikus metas įsigilinti į įsikūnijimo slėpinį. Šis slėpinys yra pamatinis krikščionių tikėjimui, nes neįmanoma žmogaus vadinti krikščioniu, jei jis netiki tiesa, kad amžinasis Žodis (Logos) tapo žmogumi.

Tomas Viluckas. Pinigai Bažnyčioje

Aną sekmadienį teko girdėti, kaip vienos parapijos klebonas per skelbimus po Mišių kantriai parapijiečiams aiškino, kodėl iš Sutvirtinimo sakramentui besirengiančių jaunuolių tėvų prašoma 50 Lt auka.

Tomas Viluckas. Kodėl politikai šoka?

Komercinės televizijos savo naujuosius televizijos sezonus pradėjo nuo šokių projektų. Kiekvieną šeštadienį LNK ir TV3 stoja į nuožmią dvikovą dėl žiūrovų simpatijų ir laiko. Tačiau ne apie šių laidų kokybę, lygį ar reitingus norėtųsi šįsyk pasvarstyti.