Vaidotas A. Vaičaitis

Dr. Vaidotas A. Vaičaitis yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, ateitininkas.