Vaidotas Vaičaitis

Dr. Vaidotas Vaičaitis yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, ateitininkas.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.