Vaidotas Vaičaitis

Dr. Vaidotas Vaičaitis yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, ateitininkas.