Viktor Frankl

Mei­lė ir sek­sas

At­ro­do, kad mei­lė ir san­tuo­ka glau­džiai su­si­ju­sios. Ta­čiau iš tik­rų­jų taip yra tik nuo ta­da, kai at­si­ra­do san­tuo­kos iš mei­lės, tai­gi to­kios, ku­rios bent jau su­da­ro­mos iš mei­lės (jei ne pa­lai­ko­mos mei­lės).