Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2021 09 29

XFM radijas

Klausymosi ir skaitymo laikas:

40 min.

Dangaus karalystės teologija

Remigijus Jucevičius ir Henrikas Žukauskas. XFM nuotrauka

XFM radijo laidoje ,,Apie dangų ir žemę“ (vedėjai Remigijus Jucevičius ir Henrikas Žukauskas) – mintys apie Dievo / Dangaus karalystę, atgailą bei Kalno pamokslą.

H. Žukauskas primena Naujojo Testamento autorius Matą ir Morkų, kurie rašė, kad Jonas Krikštytojas ir Jėzus skelbė „Dievo karalystės Evangeliją“. Tai, ką šiandien turėtų skelbti Bažnyčia, taip pat yra Evangelija, kurios širdis – Dangaus karalystė.

„Todėl šiandien klausiu, ar daug girdime apie Dangaus karalystę. Kodėl nedaug? Kodėl pirmasis mūsų ištartas žodis nėra apie Dangaus karalystę, kaip Jėzaus ar Jono Krikštytojo laikais? Kas nutiko?“ – klausia teologas.

Laidoje išgirsite:

0:00 – Įžanga;

2:52 – Ką Jėzus turėjo galvoje sakydamas „Dangaus karalystė“ ?

7:51 – Ar atgaila yra raktas į Dangaus Karalystę?

16:32 – Kodėl Jėzus dažnai kalba palyginimais?

24:12 – Kalno pamokslo reikšmė;

34.34 – Ramybė ir Dievo karalystė.

Parengė Ūla Drobnytė

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite