Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2021 03 15

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Dėmesys kiekvieno mokinio pažangai – utopija ar būtinybė?

Mokyklos archyvo nuotrauka

Mokykla dar neretai suvokiama kaip vieta, kurioje mokiniams į galvas paprasčiausiai sukraunama įvairiausių jiems reikalingų žinių. Visgi vaikai mokyklose visų pirma mokosi patys, o tam taip pat reikia įgūdžių. Maža to, mokiniai yra skirtingi ir vieno visiems tinkamo mokymosi metodo nėra. Kaišiadorių rajono Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktorius Artūras Čepulis įsitikinęs, kad vienas iš svarbiausių ugdymo įstaigų ir jose dirbančių pedagogų uždavinių būtent ir yra suteikti vaikams reikiamų įgūdžių bei įrankių mokytis, padėti jiems atrasti ir eiti geriausių rezultatų duodančiu mokymosi keliu. 

Skatinant naują mokinių požiūrį turi keistis ir mokytojai

Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija šiuo klausimu dirba ne vienus metus ir jau spėjo nuveikti išties nemažai. Dar daugiau šioje srityje pasiekta prieš dvejus metus gimnazijoje kartu su „Renkuosi mokyti!“ programa pradėjus įgyvendinti pokyčio projektą, kuriuo siekiama mokykloje diegti efektyvius mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir analizavimo modelius, atrasti naujų būdų suteikti mokiniams reikiamą individualią pagalbą.

„Visuomet pabrėžėme, kad nuo sąmoningo mokinių įsitraukimo į ugdymą, jų gebėjimo kartu su pedagogų pagalba kelti sau mokymosi tikslus, sekti savo pažangą, identifikuoti kylančius sunkumus daugiausia priklauso jų mokymosi sėkmė ir rezultatai. Dėl to siekėme šiose srityse pasitempti ir parodyti pavyzdį kitoms ugdymo įstaigoms – pirmiausia įgyvendindami „Lyderių laikas 3“ projektą, o vėliau ir pokyčio projektą kartu su „Renkuosi mokyti!“ programa“, – pasakoja A. Čepulis.

Mokyklos archyvo nuotrauka

Anot jo, labai svarbu, kad mokiniai mokyklose jaustųsi ne pasyviais informacijos gavėjais, o savarankiškais, savo mokymosi kelią aiškiai matančiais ir pasukti jį tinkama linkme gebančiais ugdymo sistemos dalyviais. Kitaip tariant, A. Čepulio įsitikinimu, mokymasis turėtų būti ne plaukimas pasroviui, o kryptingas judėjimas tikslo link. Be abejo, pedagogų ir visos mokyklos bendruomenės pagalba šiame procese yra esminė.

„Norint pasiekti pokyčių šioje srityje, naujų įgūdžių pirmiausia turi įgyti pedagogai. Neužtenka įvertinti mokinio atliktos užduoties aukštesniu ar žemesniu balu, svarbu matyti ir bendresnį vaizdą – kaip vaikui sekasi mokytis, kokių problemų ir kliūčių jam kyla, kurioje srityje galbūt reikėtų padirbėti labiau ir kokie mokymosi būdai konkretaus vaiko atveju yra efektyviausi. Be abejo, tai yra didžiulis darbas, kurį norint atlikti neretai pirmiausia reikia pakeisti ir pačių mokytojų požiūrį, įsisenėjusius metodus ir praktikas. Be to, į šio tikslo siekimą turi įsitraukti skirtingų dalykų mokytojai, auklėtojai, psichologai ir visa mokyklos bendruomenė“, – sako A. Čepulis.

Daugiau dėmesio kiekvieno mokinio sėkmei

Dėl to Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija kartu su „Renkuosi mokyti!“ tyrėjų ir konsultantų komanda ėmėsi mokykloje diegti naujus metodus, kurie padeda pamatuoti mokinių daromą pažangą ir suteikti jiems reikiamą pagalbą, o kartu skatina juos pačius aktyviau įsitraukti į savo mokymosi tikslų apsibrėžimą ir siekimą.

„Visų pirma, gimnazijos viduje analizavome ir diskutavome, keitėmės patirtimi, kuri leistų mūsų ugdymo įstaigai labiau orientuotis į asmeninės mokinio pažangos stebėjimą ir skatinimą. Mokyklos bendruomenėje susitarėme, kokiose klasėse ir kokius mokymosi pažangos stebėjimo ir fiksavimo įrankius naudosime. Taip pat parengėme projektą, kuriame aiškiai apibrėžėme visų proceso dalyvių funkcijas. Tai suteikė savotišką pagrindą stebėti kiekvieno mokinio pažangą ir teikti individualią pagalbą“, – sako gimnazijos direktorius.

Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje įgyvendinant pokyčio projektą taip pat pradėta taikyti mokinių kuravimo sistema, kuri leidžia mokiniams gauti individualias rekomendacijas, padedančias išsikelti mokymosi tikslus ir jų siekti. Be to, keletą kartų per metus organizuojami kiekvienos klasės „Apskritojo stalo“ susirinkimai, kurių metu įvairiais aspektais vertinama, kaip sekasi kiekvienam mokiniui, ir pateikiamos aktualios rekomendacijos.

„Visomis priemonėmis dėmesys skiriamas kiekvieno mokinio sėkmei ir galimybėms pasiekti geresnių mokymosi rezultatų bei spręsti kylančias problemas. Ir iš tiesų nuo to laiko, kai pradėjome siekti minėtų pokyčių, pastebime, kad pačių mokinių požiūris į mokymąsi pasikeitė, o bendrai mokinių rezultatai tapo geresni. Kartu ir mokytojų požiūris tapo labiau orientuotas į kiekvieno individualaus mokinio poreikius ir pasiekimus“, – pokyčiais džiaugiasi A. Čepulis.

Mokyklos archyvo nuotrauka

Jis pažymi, kad, siekiant pokyčių netrūko ir iššūkių, o didžiausiu jų tapo Covid-19 pandemija ir nuotolinis mokymasis. Nepaisant jų, didelis dėmesys asmeninei mokinių pažangai skiriamas ir toliau, o mokantis nuotoliniu būdu, A. Čepulio įsitikinimu, tai tampa netgi dar svarbiau.

„Nors būtinybė organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu šiek tiek sujaukė mūsų darbus ir planus, daugiau pastangų teko skirti persiorientavimui prie pamokų virtualioje erdvėje, tačiau savo siekių nuosekliai stebėti ir skatinti asmeninę mokinių pažangą tikrai neapleidome. Nuotolinis mokymasis netgi dar labiau išryškino šių pastangų svarbą – juk mokantis iš namų gebėjimas savarankiškai siekti savo tikslų mokiniams tapo ypač svarbus. Visgi visi laukiame, kada galėsime grįžti prie įprasto gyvenimo ir pilnu pajėgumu tęsti pradėtų pokyčių įgyvendinimą“, – sako A. Čepulis.

Siekia atversti naują švietimo sistemos puslapį

Tuo metu pokyčių į švietimo sistemą įnešti siekiančios „Renkuosi mokyti!“ programos vadovė Agnė Motiejūnė sako, kad Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos siekis orientuotis į asmeninę kiekvieno mokinio pažangą atitinka kryptį, kuria turėtų judėti šiuolaikiška švietimo sistema.

„Būtent kiekvieno vaiko pastebėjimas, įsiklausymas į jo poreikius yra svarbus, jeigu norime kurti nediskriminuojančią ir kiekvienam galimybes suteikiančią švietimo sistemą. Pedagogams ir mokyklų administracijoms svarbu matyti ne monolitiškas klases, o jas sudarančius individualius mokinius, atėjusius iš skirtingų aplinkų, susiduriančius su savais sunkumais ir problemomis, turinčius skirtingą mąstymą ir gabumus. Tai, be abejo, nebūtinai yra lengva, todėl su partneriais ir padedame mokykloms įgyvendinti pokyčio projektus“, – sako A. Motiejūnė.

„Renkuosi mokyti!“ programos kuruojamus ir Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar“ finansuojamus pokyčio projektus jau yra įgyvendinusios kelios dešimtys Lietuvos mokyklų. Kiekvienai jų programos paskirti ekspertai padeda identifikuoti aktualiausias problemas ir imtis jas spręsti pradedančių pokyčių.

„Labai džiugu, kad mokyklos išties entuziastingai pačios imasi įgyvendinti pokyčius ir siekia sukurti geresnę mokymosi aplinką skirtingiems mokiniams, o ne tik laukia sprendimų iš ministerijų ar kitų institucijų. Tai yra labai svarbu, nes net ir maži pokyčiai veda prie didesnių, o įgyvendinamos pokyčio projektus ir įsileisdamos iniciatyvos imtis nebijančius mokytojus ugdymo įstaigos drauge verčia naują Lietuvos švietimo sistemos lapą“, – sako A. Motiejūnė.

Apie programą „Renkuosi mokyti!“

Programa „Renkuosi mokyti!“ buria švietimo bendruomenę – programos dalyvius ir alumnus, mokytojus, mokyklas – ir siekia į Lietuvos švietimą atnešti pozityvius pokyčius. Siekdama pokyčių, programa pritraukia motyvuotus, į pagalbą kitam orientuotus dalyvius, kurie mokyklose dirba dvejus metus. Baigus programą, apie 70 proc. dalyvių lieka švietimo lauke ir tęsia darbą, kaip mokytojai, mokyklų vadovai, akademinės bendruomenės ar švietimo politikos nariai. Prie pokyčių prisideda ir šalies mokyklos – kartu su programos dalyviais jos įgyvendina pokyčio projektus.

Programą inicijuoja VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“. Pokyčius padeda kurti pagrindinis programos partneris „Vilniaus prekybos“ paramos fondas „Dabar“.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite