2021 09 22

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Dominikonai kviečia į kursą „Sutikime Jėzų sakramentuose“

Procesija
Cathopic.com nuotrauka

DominiBeta kursas „Sutikime Jėzų sakramentuose“ skirtas giliau pažinti Katalikų Bažnyčios mokymą apie sakramentus.

Jėzus Kristus įsteigė Bažnyčią ir sakramentus, kad per juos ateitų į kiekvieno gyvenimą ir teiktų išganymo malonę. Kurso metu kompetentingi lektoriai atveria sakramentų teologines prasmes ir svarbą, parodo kelią į sakramentų šventimą Bažnyčioje. Diskusijų grupėse metu kalbama apie asmenines patirtis, liudijama, kaip švenčiami sakramentai, kokias malones jie suteikia, ieškoma atsakymų į rūpimus klausimus.

Kurso kulminacija ir krikščioniško gyvenimo esmė – Eucharistijos sakramentas. Jam skiriamas Švč. Sakramento savaitgalis, kurio metu vykstama į rekolekcijų namus. Savaitgalio metu išgyvenamas tikras Bažnyčios džiaugsmas, bendrystėje mokomasi, meldžiamasi, švenčiami Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentai, taip pat ir pramogaujama.

Kurso programoje yra 10 susitikimų, kurie vyksta antradieniais, 19-21 val.

Susitikimo struktūra:

 • Pradžios malda.
 • Vakarienė.
 • Diskusijos grupėse.
 • Pabaigos malda.

Programa

 1. Spalio 5 d. Sakramentai – Dievo malonės įrankiai Bažnyčiai.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas teol. m. dr. kun. Mindaugas RAGAIŠIS.

 1. Spalio 12 d. Krikštas – krikščioniško gyvenimo pagrindas.

Vilniaus Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaras rel. m. mgr. kun. Gabrielius SATKAUSKAS.

 1. Spalio 19 d. Sutvirtinimo sakramentas – krikščioniškos brandos ženklas.

Katalikų Bažnyčios Kanonų teisės dr. ir diplomatas J.E. Kard. Audrys Juozas BAČKIS.

 1. Spalio 26 d. Atgaila ir Sutaikinimas (išpažintis) – atsivertimo sakramentas.

Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras teol. m. dr. Darius TRIJONIS.

 1. Lapkričio 5–7 d. Eucharistija – Švenčiausiasis Sakramentas (rekolekcijų savaitgalis).

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas teol. m. lic. br. Jokūbas Marija GOŠTAUTAS OP.

 1. Lapkričio 9 d. Ligonių patepimas – gydymo sakramentas.

VU Onkologijos instituto Gailestingumo Motinos koplyčios kapelionas kun. Algirdas ŠIMKUS.

 1. Lapkričio 16 d. Kunigystė (šventimai): atstovavimas Kristui Bažnyčioje.

Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras teol. m. dr. vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS.

 1. Lapkričio 23 d. Santuokos sakramentas. Šeimos dalyvavimas Dievo plane.

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro lektorius Artūras SVIRBUTAS.

 1. Lapkričio 30 d. Sakramentalijos ir pamaldumo praktikos.

Katechetė dominikonė pasaulietė Anželika DANILEVIČIŪTĖ-BALČIŪNIENĖ OP.

 1. Grudžio 7 d. Šventinis vakaras!

Kurso organizatoriai – dominikonų pasauliečių Šv. Jokūbo brolija.

Kurso globėjai ir dvasiniai vadovai – Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo vienuolyno broliai dominikonai.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Registracija į kursą vyksta iki spalio 4 d. 18 val.

Kurso vieta – Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolyno pastoracijos centras, Vasario 16-osios g. 11, Vilnius.

Kursas išlaikomas iš organizatorių ir dalyvių geros valios ir aukų.

Organizatorių informacija

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu