2020 08 31

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

 „Erdvių transformacija“ – sąsaja tarp šiuolaikinių technologijų, miesto ir visuomenės

Tado Marcinkevičiaus asmeninio archyvo / Lino Valutkevičiaus nuotrauka

„Erdvių transformacija“ – tai trumpametražis virtualios realybės videoeksperimentas, miesto ir kaimo erdvių transformacija, išreiškianti sąsają tarp šiuolaikinių technologijų, miesto ir visuomenės, pasitelkiant virtualiosios realybės vaizdavimo metodą.

Videomenininkas Tadas Marcinkevičius remiasi postmodernizmo hipertikrovės idėja, kurioje teigiama, jog ypatingai technologiškai pažengusiuose postmoderniuose civilizacijose sąmonei nebegalima atskirti realybės nuo simuliuojamos realybės.

„Šiandien abstraktuojamasi nebe žemėlapiu, antrininku, veidrodžiu arba sąvoka. Simuliuojama nebe viena ar kita teritorija, referencinė būtis, substancija, Dabar pasitelkus modelius generuojama tikrovė, neturinti nei kilmės, nei realybės: tai hipertikrovė. Teritorija nebeina pirma žemėlapio ir negyvuoja ilgiau už jį. Nuo šiol žemėlapis eina pirma teritorijos – simuliakrai eina pirma – jis gimdo ją ir, prisimenant Borgeso pasaką, šiandien būtent teritorijos skutai palengva pūva skersai išilgai viso žemėlapio. Tikrovės, o ne žemėlapio liekanos išnyra šen bei ten dykumoje, kurią palieka po savęs ne imperija, o mes patys. Tai tikrovės dykuma.“ (ištrauka iš Baudrillard, Jean. Simuliakrai ir simuliacijos. Simuliakrai eina pirma. Vilnius: Baltos lankos. 2002. 7.)

Menininkas analizuoja sąsają tarp virtualiosios realybės ir tikrovės erdvių. Keliamas klausimas – kaip virtualioji realybė pakeičia tikrąją realybę? Ar iš viso įmanoma pakeisti tikrąją realybę, ar vis dėlto virtualioji realybė yra aukščiausia realybės simuliacijos manifestacija?

Šis videoeksperimentas yra tęstinis projektas, siekiantis tyrinėti klausimą apie miesto erdves, ją formuojančią architektūrą, gamtos ir šiuolaikinės visuomenės sąveiką su technologijomis ir jų perkėlimą į virtualią erdvę. Ką tai reiškia mūsų visuomenei, kai tikroji realybė vis labiau perkeliama į virtualią erdvę?

Pasitelkdamas naujausias šiuolaikines technologijas, naudodamas tikrovės perkėlimo technikas į virtualią erdvę ir jas animuodamas, menininkas sukuria vizualinį naratyvą tarp žiūrovo ir miesto bei gamtos erdvių.

Tado Marcinkevičiaus asmeninio archyvo / Lino Valutkevičiaus nuotrauka
Tado Marcinkevičiaus asmeninio archyvo / Lino Valutkevičiaus nuotrauka
Tado Marcinkevičiaus asmeninio archyvo / Lino Valutkevičiaus nuotrauka

Atsižvelgdamas į technologinį progresą, leidžiantį kūrėjams išnaudoti naujas meninės išraiškos formas, šioje veikloje videomenininkas taiko šiuolaikinėmis technologijomis grįstus kūrybinius metodus, tokius kaip realių miesto erdvių perkėlimas į virtualią erdvę. Visa tai atliekama 360 fotografijos ir filmavimo metodu bei naudojant vaizdo manipuliavimo ir animavimo programas, pasitelkiant abstrakčias animacijas atskleidžiančias ryšį tarp miesto erdvių ir technologinės visuomenės. Taip tyrinėjamos virtualiosios realybės galimybių ribos.

Tadas Marcinkevičius – videomenininkas, 2015 m. įgijo VDU Naujųjų medijų meno bakalauro laipsnį, Fluxus meno ministerijos rezidentas, performanso meno atlikėjas, Fluxus meno atstovas, atlikęs darbus su tokiais menininkais kaip Jonas Mekas, Auris Radzevičius ir kiti.

Pasak videomenininko Tado Marcinkevičiaus, virtualiosios realybės (VR) technologija yra gana nauja tiek mūsų šalyje, tiek pasaulyje, todėl šios raiškos priemonės panaudojimas yra mažai pritaikytas Lietuvoje ir turi didelį potencialą augti.

Virtualaus filmo projektą galima pažiūrėti čia.

Projektą remia „Lietuvos Kultūros taryba“

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.