Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2021 06 21

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Europos Sąjungos kūrėjas – arčiau skelbimo palaimintuoju

Garbingasis Dievo tarnas Robertas Schumanas. „Vatican News“ nuotrauka

Šventųjų skelbimo kongregacija patvirtino, kad kandidatas į palaimintuosius ir šventuosius katalikas pasaulietis Robertas Schumanas, Prancūzijos politikas, vienas Europos Sąjungos tėvų kūrėjų, savo gyvenime herojiškai liudijo Evangelijos vertybes ir dėl to nuo dabar, kol vyks tolimesnė beatifikacijos proceso eiga, jis gali būti vadinamas garbinguoju Dievo tarnu.

Dekretą dėl R. Schumano herojiškųjų dorybių ir kitus šešis dekretus popiežius Pranciškus patvirtino ir leido skelbti, šeštadienį audiencijos priėmęs Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Marcello Semeraro.

R. Schumanas (1886-1963) politiką, į kurią buvo įsitraukęs, suprato kaip misiją ir tarnystę bei paklusnumą Dievo valiai. Jis gyveno maldingą gyvenimą ir kasdien priimdavo Eucharistiją. Už antinacistinę veiklą vokiečių okupuotoje Prancūzijoje 1940 rugsėjį–1941 m. balandį R. Schumanas Gestapo buvo suimtas ir įkalintas, tačiau sugebėjo pabėgti iš kalėjimo – ir iki pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos gyveno slapstydamasis, daugiausia vienuolynuose.

Pasibaigus karui, R. Schumanas išrinktas į Prancūzijos parlamentą, vėliau būdamas valdžioje ėjo svarbias pareigas – buvo finansų, užsienio reikalų, teisingumo ministru, taip pat – ministru pirmininku. Pasaulietis katalikas buvo Prancūzijos moraliniu atskaitos tašku, kuriant ekonominę ir socialinę šalies gerovę.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

R. Schumanas, kartu su pirmuoju Vokietijos Federalinės Respublikos kancleriu (taip pat pamaldžiu kataliku) Konradu Adenaueriu ir Italijos krikščionių demokratų partijos steigėju Alcide‘u de Gasperi, laikomi suvienytos Europos projekto įkūrėjais. Jų pastangų dėka 1957 m. šešios valstybės pasirašė Romos (arba Europos Bendrijos įkūrimo) sutartį. 1958 m. R. Schumanas išrinktas pirmuoju naujojo Europos parlamento prezidentu.

Kitais metais politikas susirgo smegenų liga ir nebegalėjo tęsti savo darbų – tačiau liko garbės prezidentu Europos Parlamente. Sulaukęs 77-erių, R. Schumanas mirė 1963 m. rugsėjo 4 d. Prancūzijoje.

„Vatican News“ lietuvių k. ir anglų k. redakcijų informacija

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.