Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2022 04 24

Kun. Vaidas Vaišvilas

bernardinai.lt

Žiūrėjimo ir skaitymo laikas:

3 min.

Gailestingumo sekmadienis

Šiandien švenčiame Dievo Gailestingumo sekmadienį, anksčiau vadintą Atvelykio sekmadieniu.

Prisimename šv. Faustiną Kovalską, per kurios regėjimus mums buvo paliudytas šis gailestingumas. Jo apsireiškimo šaltinis yra Vilniaus miestas, kuriame saugome garsųjį Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Jame Jėzus rodo pervertą širdį – kaip ir Tomui, kuriam buvo sunku įtikėti Jėzaus prisikėlimu.

Tikriausiai ir mums, matant ir išgyvenant pasaulio įvykius, kartais sunku patikėti Dievo gailestingumu ar Jo buvimu. Šiandien Jėzus prašo, kad mes atsigręžtume į Jį savo sąmone ir širdimi. Kad išpažintume Jį, paliudytume Jo gailestingumą, nebijotume kurti naują pradžią, visiškai pasitikėdami Juo ir Jam atsiduodami.

Ten, kur yra artimo meilė, gailestingumas, atleidimas ir kur kiekvienam žmogui sudaroma galimybė naujai pradžiai, – ten ir yra Jėzus ir Jo Bažnyčia.

Meditacijos autorius kun. Vaidas Vaišvilas yra Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos klebonas

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite