2020 09 09

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Garsusis Sapiegų Madonos paveikslas – vėl su karūnomis

Sapiegų Madonos karūnų pašventinimas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, 2020 m. Vygailės Sukurytės nuotrauka

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje per iškilmingas šv. Mišias pašventintos ir grąžintos karūnos paveikslui „Švč. Mergelė Marija, garbinama šv. Pranciškaus Asyžiečio ir šv. Bernardino Sieniečio“. Šis meno kūrinys kitaip dar vadinamas Sapiegų Madona.

Tai – vienas seniausių paveikslų Lietuvoje, nežinomo autoriaus nutapytas XIV a. pabaigoje – XV a. pradžioje. Sapiegų Madona gerbiama nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų ir nuo seno garsėja malonėmis.

Vilniaus arkikatedros bazilikos administratorius kun. Virginijus Česnulevičius, vakar, rugsėjo 8 d., kreipdamasis į susirinkusius tikinčiuosius, dėkojo tiems, kurie prisidėjo prie karūnų atkūrimo:

„Šis paveikslas 1750 m. rugsėjo 8 d. buvo vainikuotas popiežiaus Benedikto XIV atsiųstomis karūnomis. Paveikslo karūnos ir prabangus aptaisas dingo per II pasaulinį karą.

2018 m. liepos 14 d., beatostogaudamas iš kunigo Kęstučio Smilgevičiaus gavau SMS žinutę: „… 2020 m. rugsėjo 8 d. sukanka 270 metų nuo Sapiegų Dievo Motinos paveikslo iškilmingos karūnacijos iš Romos atsiųstomis, Popiežiaus Benedikto XIV pašventintomis karūnomis. Galima kokią iškilmę sugalvoti“. Ši žinutė buvo lyg grūdas kritęs į žemę, kuris subrendo po 16 mėnesių, 2019 m. advento metu. Išsigrynino aiški, apčiuopiama žinia.

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje per iškilmingas šv. Mišias pašventintos ir grąžintos karūnos paveikslui „Švč. Mergelė Marija, garbinama šv. Pranciškaus Asyžiečio ir šv. Bernardino Sieniečio“. Šis meno kūrinys kitaip dar vadinamas Sapiegų Madona.

Dažnas žmonių maldų šnabždesys prie šio paveikslo liudijo tos žinios svarbą. Pasitarus su bendruomenės žmonėmis, su kunigais, gavę žodinį sutikimą iš auksakalio, 2019 m. gruodžio 22 d., IV-ą advento sekmadienį paskelbėme ir pakvietėme Vilniaus Arkikatedros bendruomenę atkurti karūnas Sapiegų Dievo Motinai.

Pasidomėjęs konkrečiau, kiek reiktų aukso, kokia aukso vertė, išsigandau. Ar sugebėsime? Bet net nuostabu buvo matyti, koks didis žmonių tikėjimas ir troškimas dovanoti, įprasminti savo palikimą, šeimos relikvijas, aukso dirbinius ir papuošti karūnomis Sapiegų Madoną. Atsiliepė žmonės iš Vilniaus Arkikatedros bendruomenės, Vilniaus miesto tikintieji ir tikintieji iš daugelio Lietuvos vietų. Per visą laiką, iki šiandien, savo aukomis prisidėjo arti devynių šimtų aukotojų.

Drąsiai kūrybos darbų ėmėsi auksakalys Eimantas Ludavičius, turintis patirties ir kūrybinių įžvalgų. Karūnų kūrimas tęsėsi apie 6 mėn.

Sapiegų Madonos paveikslas su naujomis karūnomis. Vygailės Sukurytės nuotrauka

Tikinčiųjų nešamos aukos drąsino šiame projekte ir rodė, kad Sapiegų Madona yra gyva jų pamaldume, gyvenime.

Aukotojų dėka, galime atlikti koplyčios tvarkybos darbus: perdažytos kai kurios sienos, atnaujintos grindys, keičiamas apšvietimas, atnaujinti votai ir votų lentos. Laukia dar daug būtinų darbų.

Karūnų atkūrimo Sapiegų Madonai procese talkino Vilniaus Arkivyskupija, Vilniaus Arkivyskupijos Ekonomo tarnyba, VA BPM direktorė Sigita Maslauskaitė-Mažylienė ir kitos menininkės, UAB „Restauracijos ir statybos trestas“, metalo skulptorius Kęstutis Puodžiukas, architektas Gintautas Sveikauskas. Bet labiausiai noriu padėkoti mylimai Arkikatedros bendruomenei už susitelkimą, palaikymą, tikėjimą, o taip pat ir visiems aukotojams iš Vilniaus miesto ir įvairių Lietuvos kampelių. Tai labai jautru ir prasminga: Jūsų kiekvieno dėka sukūrėme Sapiegų Madonai karūnas. Nuoširdžiai dėkojame Dievui ir visiems, ir meldžiamės už geradarius.

Vilniaus arkikatedros bazilikos administratorius kun. Virginijus Česnulevičius. Vygailės Sukurytės nuotrauka

Prabėgus 270 metų, 2020 m. rugsėjo 8 d., Vilniaus Arkivyskupas Gintaras Grušas uždėjo naujas, mūsų dienomis sukurtas karūnas, ant šio malonėmis garsėjančio atvaizdo.

Angelų Karaliene, Dangiškasis perle! Pagimdyki mūsų gyvenime, mūsų artimųjų gyvenimuose Tą, kuris atneša „gera“. Sapiegų Madona, Dievo gimdytoja, užtarki mus!“

Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos ir bernardinai.lt informacija

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.