Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2021 07 07

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min.

Grigališkojo choralo savaitė Marijampolėje

Organizatorių nuotrauka

Štai jau penkioliktąjį kartą Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija rengia grigališkojo choralo vasaros kursus. Jie vyks rugpjūčio 1–8 dienomis Marijampolėje.

Nuo 2011 metų palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio mieste organizuojama kasmetinė grigališkojo choralo entuziastų stovykla šiemet rengiama nelengvomis pandemijos sąlygomis, kasdien sekant pranešimus apie viruso plitimo mastą. Turime vilties, kad dauguma ribojimų rugpjūčio mėnesį jau bus sušvelninti arba panaikinti, ir mes galėsime laisvai susirinkti „Aukščiausiojo globoje“. 

Šių metų kursų vyriausioji mokytoja ir choro vadovė – mokytoja iš Lenkijos, dr. Susi Ferfoglia. Jos vadovaujamas jungtinis Savaitės dalyvių choras „Cantores Montis Pacis“ ir vargonininkė Eglė Maciukevičiūtė koncertuos Marijampolės bazilikoje šeštadienį, rugpjūčio 7 d., 19 val. 

Apie stovyklą

Šiuose vasaros kursuose kviečiami dalyvauti visi grigališkojo choralo mėgėjai, patyrę ir pradedantieji: muzikos mokytojai, vargonininkai, bažnyčių choristai, kiti besidomintys šiuo unikaliu viduramžių muzikos paveldu ir liturginiu giedojimu. Jau susiformavo ir savitas choralistų branduolys – nemaža grupė nuolatinių dalyvių, susivienijusių į chorą „Cantores Montis Pacis“, trokštančių toliau irtis į choralo pažinimo platybes ir gelmes.  

Savaitės programa formuojama iš dviejų esminių dėmenų: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje). Svarbi vieta skiriama ir dvasiniam ugdymui ar tiesiog dvasinei ir fizinei rekreacijai.  

Savaitės metu bus surengta tradicinė vienos dienos išvyka – aplankysime Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose, kur drauge su broliais giedosime liturgines valandas, Mišias, išklausysime brolių benediktinų paskaitų aktualiomis dvasinio gyvenimo temomis. 

Savaitės dalyviai gyvens, maitinsis, giedos, melsis, mokysis ir ilsėsis istoriniame Marijampolės Marijonų vienuolyne (Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre). Baigusiems šiuos kursus bus išduoti diplomai. 

Savaitės studijas, kaip ir kasmet, vainikuos vieši renginiai, į kuriuos kviečiami visi norintieji ir mėgstantys grigališkąjį choralą ir katalikiškąją liturgiją:

  • Jungtinio Savaitės dalyvių choro „Cantores Montis Pacis“ (dir. Susi Ferfoglia) ir vargonininkės Eglės Maciukevičiūtės koncertas Marijampolės bazilikoje šeštadienį, 2021 m. rugpjūčio 7 d., 19 val. Įėjimas laisvas;
  • Iškilmingos šv. Mišios Marijampolės bazilikoje sekmadienį, 2021 m. rugpjūčio 8 d., 12 val.

Apie studijas

Kursuose dėstys šie mokytojai:

Hab. dr. s. Susi Ferfoglia. Kilusi iš Goricijos (Italija). Vienuolė persikėlė į Lenkiją, kur 2005 m. Krokuvos muzikos akademijoje baigė vargonų specialybę, o Aukštesniojoje filosofijos ir pedagogikos mokykloje „Ignatianum“ – pedagogiką. 2006 m. apgynė kultūros filosofijos srities daktaro disertaciją Jogailaičių universitete. Jos habilitacijos tema – „Mišios alternatim italų ir prancūzų XVII a. liturginėje muzikoje“, darbą apgynė Krokuvos muzikos akademijos Instrumentiniame fakultete. 2019 m. Lugano „Conservatorio di Musica della Svizzera Italiana“ (Šveicarija) įgijo grigališkojo choralo semiologijos ir paleografijos specializaciją. Šiuo metu S. Ferfoglia yra Popiežiškojo Jono Pauliaus II universiteto Krokuvoje bažnytinės muzikos katedros vedėja. 2007 m. įkūrė moterų vokalinę grupę „Flores Rosarum“, kuri atlieka šv. Hildegardos iš Bingeno kūrybą bei lenkų senąją monodinę muziką. Už savo pedagoginę, mokslinę ir muzikinę veiklą Lenkijos Respublikos prezidento apdovanota Auksiniu nuopelnų kryžiumi. 

Sesuo Susi Ferfoglia Marijampolėje ves teorines paskaitas ir praktinius choralo giedojimo užsiėmimus bei repeticijas, parengs jungtinį dalyvių chorą rugpjūčio 7 d. vyksiančiam baigiamajam Savaitės koncertui Marijampolės bazilikoje.      

Kun. dr. Mariusz Białkowski. Jau daugelį metų – nuolatinis Savaitės mokytojas ir choralistų draugas. Poznanės A. Mickevičiaus universiteto ir Metropolinės kunigų seminarijos dėstytojas, Poznanės arkivyskupijos liturginės muzikos komisijos pirmininkas. AISCGre Lenkijos skyriaus pirmininkas. Grigališkojo choralo savaičių „Pažaislis 2006“ ir „Pažaislis 2009“ vyriausiasis mokytojas, 2011–2019 m. Savaičių dėstytojas. Nepaprastai charizmatiška asmenybė, puikiai ir patraukliai perteikia dėstomo dalyko turinį. Puikus liturgistas, šv. Mišių ir kitų apeigų žinovas ir giesmininkas.

Kun. Kęstutis Palikša. Vilniaus arkivyskupjjos kancleris, Vilniaus arkikatedros bazilikos rezidentas. 2009 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją. 2014 m. Romos Popiežiškajame Ambrosianum universitete apgynė liturgijos licenciato laipsnį. Lietuvos vyskupų konferencijos Liturginės komisijos sekretorius. Puikus liturgijos žinovas. Grigališkojo choralo savaičių Marijampolėje 2014–2019 m.  dėstytojas ir dvasios tėvas.

Taip pat Savaitėje dėstys dr. Giedrius Tamaševičius, Daina Adamkevičiūtė ir Živilė Stonytė – „Schola Gregoriana Vilnensis“ choro nariai.

Savaitės vargonininkė – Eglė Maciukevičiūtė (g. 1996 m.). 2015 m. baigė Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą. Šiuo metu Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje tęsia vargonų magistro studijas pas prof. Virginiją Survilaitę. Eglė Maciukevičiūtė sėkmingai dalyvavo keliuose vargonininkų konkursuose: „Jaunojo vargonininko“ konkurse Kaune (laureatė, 2015), Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse Vilniuje (II premija ir laureatė, 2016). Eglė yra koncertavusi Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus Evangelikų liuteronų bažnyčioje, Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje, Klaipėdos Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje ir kitur. Nuo 2017 m. yra Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios vargonininkė ir stačiatikių Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno Arkivyskupo choro choristė. Vargonų atlikimo įgūdžius gilino ir atlikimo meno mokėsi įvairių Europos ir Skandinavijos vargonų pedagogų kursuose, siekia ugdyti liturginę praktiką.

Grigališkasis choras „Cantores Montis Pacis“ – grigališkojo choralo savaičių dalyvių jungtinis choras. Pirmąkart choras pasirodė 2006 m. grigališkojo choralo savaitės „Pažaislis 2006“ metu. Iš čia kilęs ir choro pavadinimas – Taikos (Ramybės) kalno giesmininkai. Chorui vadovavo įvairūs vadovai, parengę tam tikras programas meistriškumo kursų ar kitų sambūrių bei tradicinių švenčių metu: kun. dr. Mariusz Białkowski (Lenkija), t. Danielis Saulnier (Prancūzija), Dainius Juozėnas (Schola Gregoriana Vilnensis), prof. Alexanderis Markus Schweitzeris (Vokietija), prof. dr. Antonino Albarosa (Italija), kun. dr. Janas Vel’backy (Slovakija), doc. dr. Inga Behrendt (Vokietija), Réka Miklos (Serbija), dr. Juanas Carlos Asensio (Ispanija), prof. Stephanas Zippe (Vokietija), Jaan-Eik Tulve (Estija), dr. Michałas Sławecki (Lenkija). 

Apie liturgiją

Itin svarbią Savaitės programos dalį sudaro liturgija – Mišių ir liturginių valandų giedojimas. Iš liturginių valandų kasdien bus giedamos Rytmetinė, Vakarinė ir Naktinė, parengtos pagal pasaulietiškąjį brevijorių. Kasdienės Mišios Marijampolės bazilikoje bus aukojamos prie palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų – puikios akustikos koplyčioje, kur galima susitelkti maldai ir grigališkojo choralo giesmei.

Mišios bus aukojamos ir liturginės valandos giedamos lotynų kalba. 

Apie dalyvavimą

Norinčiuosius dalyvauti Savaitėje kviečiame pasirinkti vieną iš šių dalyvavimo planų:  

  • DALYVIS A 

Tai kursų nariai, aktyviai dalyvaujantys visoje Savaitės programoje (paskaitose, liturgijoje bei koncerte). Jiems suteikiamas apgyvendinimas, maitinimas ir visa studijoms ir giedojimui reikalinga metodinė medžiaga. Iškilmingai liturgijai ir koncertui būtina turėti choristo liturginius (koncertinius) rūbus arba albas (pastaba: neturinčius prašome iš anksto pranešti, paskolinsime). 

Dalyvio A mokesčio dydis – 190 EUR.

  • DALYVIS B 

Tai kursų nariai, aktyviai dalyvaujantys visoje Savaitės programoje (paskaitose, liturgijoje bei koncerte), tačiau nepageidaujantys gauti nakvynės ir maitinimo. Metodinė medžiaga bus suteikta. Iškilmingai liturgijai ir koncertui būtina turėti choristo liturginius (koncertinius) rūbus arba albas (pastaba: neturinčius prašome iš anksto pranešti, paskolinsime). 

Dalyvio B nario mokesčio dydis – 120 EUR.

  • KLAUSYTOJAS

Savaitės laisvasis klausytojas galės stebėti Savaitės studijų procesą, repeticijas, tačiau nebus laikomas Savaitės dalyviu, negalės giedoti liturgijoje bei koncerte. Metodinės medžiagos pageidaujant galima bus įsigyti už sutartą kainą.  

Laisvojo klausytojo nario mokestis – 20 EUR per dieną; jis sumokamas vietoje. Registruotis iš anksto nebūtina. Pageidaujant maitinimo ar kitų paslaugų – jų kaina apskaičiuojama individualiai.

Savaitės dalyvių A ir B registravimo mokestis – 30 EUR. Šis mokestis įskaitomas kaip dalis dalyvio mokesčio, tačiau užsiregistravusiam, bet neatvykusiam dalyvauti Savaitėje asmeniui jis nebūtų grąžinamas.

Apie registraciją

Norėdami dalyvauti Savaitėje, užpildykite elektroninę anketą arba užpildę ją popieriuje, atsiųskite el. paštu adresu [email protected] , arba atsiųskite paštu adresu: 

„Grigališkojo choralo savaitė Marijampolė 2021“

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija 

Katedros a. 1, 01143 Vilnius.

Per 3 darbo dienas nuo anketos gavimo Jums išsiųsime pranešimą dėl dalyvavimo Savaitėje. 

Savaitės dalyviu būsite įregistruoti, pervedę registravimo mokestį arba visą pasirinkto plano Savaitės dalyvio mokestį. Įregistruotas Savaitės dalyvis likusią mokesčio dalį galės sumokėti ir atvykęs į Marijampolę.

Savaitės dalyvių skaičius ribotas, todėl organizatoriai pasilieka teisę atmesti prašymus, atsižvelgdami į pretendentų patirtį ir motyvaciją. Jei dėl vietų stokos tektų baigti registravimą, apie tai pranešime savo interneto svetainėje www.gregoriana.lt.  

Registravimo mokestį ir dalyvio mokestį prašome mokėti pavedimu į Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos sąskaitą Nr. LT34 7044 0600 0090 8570 AB SEB banke arba grynaisiais pinigais. 

Papildomos informacijos dėl registracijos ir kitų dalyvavimo sąlygų prašome kreiptis į Dainių Juozėną, tel. 8 618 49103, arba Agnę Zemkajutę, tel. 8 613 47171, [email protected]

Visa informacija apie Savaitę:

www.gregoriana.lt , https://www.facebook.com/gregoriana.lt/ (netrukus skelbsime savaitės dienotvarkę, liturginę bei koncerto programas); 

Dainius, tel. 8 618 49103; [email protected], [email protected]  

Maloniai kviečiame dalyvauti Savaitėje! 

Melskimės 90-osios psalmės žodžiais:

Kas gyvena Aukščiausiojo pastogėj, kas pasilieka Visagalio pavėsy,

sakys Viešpačiui: „Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove, tavimi pasikliauju!“

Savaitės rengėjas:

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija
Katedros a. 2, 01143 Vilnius
[email protected], [email protected]
Tel. 8 698 11404 

Bendradarbiai:

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras
J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
Lina Mažeikaitė
[email protected],
Tel. 8 626 32249, 

Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas

86150 Kelmė

[email protected]  

8 427 474 98

Grigališkojo choralo savaitę remia Lietuvos kultūros taryba.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite